علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی

قبل از اینکه علت جمع شدن آب و عدم تخلیه آن توسط ماشین لباسشویی را بیابید، باید مراحلی را طی کنید تا آب جمع شده در داخل ماشین لباسشویی را خارج کنید تا در

اسرع وقت برای حل مشکل عدم تخلیه آب جمع شده در داخل ماشین لباسشویی چاره ای بجویید.

 

 

 • درپوش یا فیلتر پمپ تخلیه در ماشین های لباسشویی در قسمت پایینی ماشین لباسشویی قرار دارد که وظیفه تخلیه آب را بر عهده دارد.

 

 • بعد از اینکه این درپوش یا فیلتر پمپ تخلیه لباسشویی را باز کردید به اهرمی به شکل پیچ بر می خورید که با پیچاندن آن به سمت چپ آب جمع شده در داخل ماشین لباسشویی تخلیه می شود.(بهتر است قبل از باز کردن این پیچ چاره ای برای تخلیه ی ناگهانی آب داخل ماشین لباسشویی باشید؛ زیرا با باز کردن این پیچ تمامی آب جمع شده در داخل دستگاه به صورت یکجا تخلیه می شود.)

 

 • پس از انجام مراحل بالا و تخلیه آب جمع شده در ماشین لباسشویی مراحل بالا را به صورت برعکس انجام داده و درپوش و اهرم را به جای خود ببندید.

علت تخلیه نشدن آب ماشین لباسشویی

علت های زیادی برای جمع شدن آب در داخل ماشین لباسشویی وجود دارد

 

 

 • یکی از مهمترین دلایل جمع شدن آب در داخل دستگاه، خرابی پمپ تخلیه می باشد.
 • گاهی بدون اینکه لباسشویی روشن شود آب داخل درام لباسشویی جمع میشود محتمل ترین دلیل برای جمع شدن آب داخل لباسشویی خاموش خرابی شیر برقی میباشد

 

 • این شیر برای کار منتظر فرمان تایمر لباسشویی می باشد تا باز شود تا از طریق شیلنگ وارد لباسشویی شود. پس بهتر است از این موضوع با خبر باشید که علت تجمع آب در ماشین لباسشویی خاموش که بعد از پایان سیکل شستشو نیز به پایان نمی رسد خرابی شیر الکتریکی و یا شیر برقی می باشد.

 

 • دلیل دیگری که می تواند باعث تجمع آب در ماشین لباسشویی شده باشد که از ماشین لباسشویی خارج نمی شود، می توان به انسداد محل خروجی آب اشاره کرد. این انسداد می تواند در شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی، لوله فاضلاب و فیلتر تخلیه ماشین لباسشویی صورت بگیرد.

بهتر است به این موارد نیز دقت داشته باشید که :

 • شلنگ تخلیه آب ماشین لباسشویی در قسمت پشت ماشین لباسشویی قرار دارد که ممکن است این شلنگ از جای خود کنده شده و روی زمین افتاده باشد.

 

 • بهتر است بدانید ارتفاع این شلنگ باید تا نصف ماشین لباسشویی بالا آمده باشد تا عمل تخلیه به درستی صورت بگیرد.

 

 • باید در نظر داشته باشید طول شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی از 7 تا 8 متر نباید بیشتر باشد.

 

 • ممکن است شلنگ تخلیه تاخورده و یا پاره شود.
 • ممکن است فیلتر تخلیه توسط اشیاء کوچک مثل جوراب مسدود شده باشد.
 • ممکن است لوله ی فاضلاب منزلتان مسدود شده باشد.

 

 

بهتر است برای رفع این مشکلات ابتدا مورد های ذکر شده را بررسی کنید و در صورتی که بررسی مشکل در حد و توان شما نبود بهتر است با یک متخصص با تجربه در امر تعمیرات ماشین لباسشویی مشورت نمایید و از آن علت جمع شدن آب و عدم تخلیه آب در ماشین لباسشویی

علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی

قبل از اینکه علت جمع شدن آب و عدم تخلیه آن توسط ماشین لباسشویی را بیابید، باید مراحلی را طی کنید تا آب جمع شده در داخل ماشین لباسشویی را خارج کنید تا در اسرع وقت برای حل مشکل عدم تخلیه آب جمع شده در داخل ماشین لباسشویی چاره ای بجویید.

 

 

 • درپوش یا فیلتر پمپ تخلیه در ماشین های لباسشویی در قسمت پایینی ماشین لباسشویی قرار دارد که وظیفه تخلیه آب را بر عهده دارد.

 

 • بعد از اینکه این درپوش یا فیلتر پمپ تخلیه لباسشویی را باز کردید به اهرمی به شکل پیچ بر می خورید که با پیچاندن آن به سمت چپ آب جمع شده در داخل ماشین لباسشویی تخلیه می شود.(بهتر است قبل از باز کردن این پیچ چاره ای برای تخلیه ی ناگهانی آب داخل ماشین لباسشویی باشید؛ زیرا با باز کردن این پیچ تمامی آب جمع شده در داخل دستگاه به صورت یکجا تخلیه می شود.)

 

 • پس از انجام مراحل بالا و تخلیه آب جمع شده در ماشین لباسشویی مراحل بالا را به صورت برعکس انجام داده و درپوش و اهرم را به جای خود ببندید.

علت تخلیه نشدن آب ماشین لباسشویی

علت های زیادی برای جمع شدن آب در داخل ماشین لباسشویی وجود دارد

 

 

 

 • یکی از مهمترین دلایل جمع شدن آب در داخل دستگاه، خرابی پمپ تخلیه می باشد.

 

 • گاهی ممکن است ماشین لباسشویی قبل از شروع به کار دکمه ی استارت شروع به آبگیری کند و متوقف نشود. در واقع علت اصلی جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش و عدم تخلیه ی آن در انتهای سیکل شستشو می تواند به خرابی شیر الکتریکی یا شیر برقی ماشین لباسشویی مربوط باشد.

 

 • این شیر برای کار منتظر فرمان تایمر لباسشویی می باشد تا باز شود تا از طریق شیلنگ وارد لباسشویی شود. پس بهتر است از این موضوع با خبر باشید که علت تجمع آب در ماشین لباسشویی خاموش که بعد از پایان سیکل شستشو نیز به پایان نمی رسد خرابی شیر الکتریکی و یا شیر برقی می باشد.

 

 • دلیل دیگری که می تواند باعث تجمع آب در ماشین لباسشویی شده باشد که از ماشین لباسشویی خارج نمی شود، می توان به انسداد محل خروجی آب اشاره کرد. این انسداد می تواند در شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی، لوله فاضلاب و فیلتر تخلیه ماشین لباسشویی صورت بگیرد.

 

 

 

بهتر است به این موارد نیز دقت داشته باشید که :

 

 

 

 • شلنگ تخلیه آب ماشین لباسشویی در قسمت پشت ماشین لباسشویی قرار دارد که ممکن است این شلنگ از جای خود کنده شده و روی زمین افتاده باشد.
 • بهتر است بدانید ارتفاع این شلنگ باید تا نصف ماشین لباسشویی بالا آمده باشد تا عمل تخلیه به درستی صورت بگیرد.
 • باید در نظر داشته باشید طول شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی از 7 تا 8 متر نباید بیشتر باشد.
 • ممکن است شلنگ تخلیه تاخورده و یا پاره شود.
 • ممکن است فیلتر تخلیه توسط اشیاء کوچک مثل جوراب مسدود شده باشد.
 • ممکن است لوله ی فاضلاب منزلتان مسدود شده باشد.

 

 

 

بهتر است برای رفع این مشکلات ابتدا مورد های ذکر شده را بررسی کنید و در صورتی که بررسی مشکل در حد و توان شما نبود بهتر است با یک متخصص با تجربه در امر تعمیرات ماشین لباسشویی مشورت نمایید و از آنها برای رفع مشکل تخلیه و جمع شدن آب در داخل ماشین لباسشویی کمک بخواهید.

چرا پمپ آب ماشین لباسشویی عمل تخلیه را انجام نمی‌دهد ؟

پمپ تخلیه ی ماشین لباسشویی یکی از اجزای اصلی ماشین لباسشویی محسوب می شود که در صورت کارنکردن و یا معیوب شدن عملکرد ماشین لباسشویی به طور کلی ناقص می شود و در سیستم ماشین لباسشویی نقص به وجود می آید.

 

 

 

 • پرز های لباس و موهای مانده در لباس ها که بعد از شستشو وارد پمپ تخلیه می شود می تواند باعث مسدود شدن پمپ تخلیه شود. باید پمپ باز شود و تمامی این پرز ها رفع شود.

 

 • ممکن است تایمر فرمان تخلیه را صادر نکند. برای تعمیر این مشکل باید از متخصصان تعمیراتی کمک بخواهید.

 

 • ممکن است پروانه پمپ تخلیه شکسته باشد یا خراب شده باشد.

 

 • ممکن است موتور پمپ تخلیه به طور کلی از کار افتاده باشد که در این صورت باید پمپ تخلیه به طور کلی تعویض شود و مورد بررسی متخصصان تعمیراتی قرار بگیرد.

 

 

ها برای رفع مشکل تخلیه و جمع شدن آب در داخل ماشین لباسشویی کمک بخواهید.

چرا پمپ آب ماشین لباسشویی عمل تخلیه را انجام نمی‌دهد؟

پمپ تخلیه ی ماشین لباسشویی یکی از اجزای اصلی ماشین لباسشویی محسوب می شود که در صورت کارنکردن و یا معیوب شدن عملکرد ماشین لباسشویی به طور کلی ناقص می شود و در سیستم ماشین لباسشویی نقص به وجود می آید.

 

 

پمپ تخلیه ی ماشین لباسشویی
پمپ تخلیه ی ماشین لباسشویی

 

 

 • پرز های لباس و موهای مانده در لباس ها که بعد از شستشو وارد پمپ تخلیه می شود می تواند باعث مسدود شدن پمپ تخلیه شود. باید پمپ باز شود و تمامی این پرز ها رفع شود.

 

 • ممکن است تایمر فرمان تخلیه را صادر نکند. برای تعمیر این مشکل باید از متخصصان تعمیراتی کمک بخواهید.

 

 • ممکن است پروانه پمپ تخلیه شکسته باشد یا خراب شده باشد.

 

 • ممکن است موتور پمپ تخلیه به طور کلی از کار افتاده باشد که در این صورت باید پمپ تخلیه به طور کلی تعویض شود و مورد بررسی متخصصان تعمیراتی قرار بگیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *