لباسشویی یکی از مهمترین وسایل منزل میباشد که نبودن آن میتواند باعث اختلال در روند زندگی شود.اما خرابی یا رخ دادن مشکل برای آن مانند سایر دستگاه ها امری عادی میباشد.

بسیاری از این ایراد ها به صورت خطا یا ارور روی صفه نمایش رخ میدهد.که برای دستگاه های مانیتور دار به صورت یک کد روی صفحه ظاهر میشود و برای دستگاه هایی که صفحه نمایش ندارند به صورت چشمک زدن چراغ ها وجود خطا را به ما اطلاع میدهد.

امروز در تعمیرگاه مرکزی قصد داریم تا معانی این خطا هارا برای شما شرح دهیم.بسیاری از این خطاها عادی و معمول بوده و توسط خود شما قابل حل میباشد و برخی از آن ها نیاز به دانش و مهارت دارد درنتیجه اگه در خطاهایی که اخطار دارند دانش و مهارت کافی ندارید از تلاش برای حل مشکل خودداری کنید و با کارشناسان ما(02147639)تماس بگیرید زیرا ممکن است دستکاری بدون داشتن دانش و مهارت هزینه تعمیر دستگاه را بسیار افزایش میدهد و یا حتی باعث غیر قابل تعمیر شدن دستگاه شود

این خطاها در دستگاه هایی که دارای  LED میباشند به صور یک کد و در دستگاه هایی که دارای LCD میباشند به صورت یه شکلک متناسب با ایراد به وجود آمده و در دستگاهایی که نمایشگر ندارند به صورت چشمک زدن کلیه چراغ ها ظاهر میشوند.ما دو حالت دارای نمایشگر را در جدول زیر برای شما به تصویر کشیده علت و راه حل آن را نیز تا جایی که ممکن میباشد برای شما شرح داده ایم

علامت اروردلیلراه حل
معنی ارورهای لباسشویی f4j6 الجیعلت رخ دادن این خطا نرسیدن آب کافی به داخل دستگاه میباشد

شیر آب ورودی را بررسی کرده و از باز بودن داشتن فشار کافی  آن اطمینان پیدا کنید

گرفتگی مسیر آب و پیچ خوردگی

 مسیر آب ورودی به دستگاه راچک کنید که دارای گرفتگی_قطعی و یا نشتی نباشد.

خرابی شیر برقیشیر برقی و فیلتر شیر برقی را بررسی کنید.(مقاومت شیر برقی در حالت نرمال باید2kΩ-4kΩ باشد)
خرابی در سیم کشی و برد الکترونیک در صورت نداشتنم دانش و اطلاعات کافی از تلاش برای حل مشکل پرهیز کرده و با کارشناسان ما(02147639) تماس بگیرید
معنی ارور UE در لباسشویی F4J6 الجیعدم تعادل وزن دستگاهحجم لباس های داخل دستگاه را برسی کنید و در صورت نیاز به لباس ها اضافه و یا از آن ها کم کنید.
عدم تعادل وزن دستگاهجنس لباس های داخل دستگاه را بررسی کنید(بهتر است از لباس های یک قواره استفاده کنید)
تراز نبودن دستگاهمحل نصب دستگاه را بررسی کنید که شیب آن بیشتر از 10%نباشد.
ایراد های دیگر که میتواند باعث رخ دادن این خطا شوند عبارتند از سنسور تنظیم دور موتورـروتور یا استاتور و برد الکترونیک دستگاه.در صورت نداشتن دانش و اطلاعات کافی از تلاش برای حل مشکل پرهیز کرده و با کارشناسان ما(02147639) تماس بگیرید
معنی ارور 0E در لباسشویی F4J6 الجیارتفاع شلنگ تخلیه دستگاه و یا پیچ خوردگی آنارتفاع شلنگ از زمین باید بیشتر از یک متر باشد و پیچ خوردگی نیز مانع تخلیه آب میشود
پمپ تخلیه و یا گرفتگی فیلتر آندر حالت نرمال مقاومت پمپ باید بین 166Ω≅177Ωباشد.فیلتر آن نیز هر سه ماه تمیز شود
هیدروستات شلنگ آندر صورت نداشتن دانش و اطلاعات کافی از تلاش برای حل مشکل پرهیز کرده و با کارشناسان ما(02147639) تماس بگیرید
برد الکترونیک و یا سیمکشی دستگاه
معنی ارور DE در لباسشویی J6 الجی و راه حل های آنکامل بسته نشدن دربدرب را چک کنید و از بسته شدن کامل آن اطمینان حاصل کنید
خرابی زبانه درب و یا لولای دربخرابی زبانه یا لولای مانع درست بسته شدن درب میشود
خرابی میکروسوییچ درباگر برای بررسی این دو عامل دانش و مهارت کامل ندارید از بررسی و حل آن پرهیز کنید و با کارشناسان ما(02147639)تماس بگیرید.
خرابی سیم کشی و یا برد الکترونیک دستگاه
معنی خطای tE در لباسشویی F4J6 الجی و روش رفع آناین خطا در زمان خرابی هیتریا المنت و یا سنسور المنت رخ میدهددر حالت نرمال مقاومت المنت باید بین 24Ω≅28Ωباشد.اگر مهارت و دانش کافی دارید موارد ذکر شده را بررسی کنید در غیر این صورت با کارشناسان ما(02147639)تماس بگیرید
خرابی برد الکترونیک و یا سیم کشی
معنی ارور FE در لباسشویی الجیخرابی شیر برقیشیر برقی را مانند توضیحات بالاتر بررسی کنید
خرابی هیدروستاتدر زمان رخ دادن این خطا آب داخل دستگاه پر میشود ابتدا آب را قطع کرده و در صورت دانش و مهارت کافی موارد گفته شده را بررسی کنید در غیر این صورت با کارشناسان ما(02147639)تماس بگیرید
ایراد در برد الکترونیک دستگاه و یا سیم کشی دستگاه
معنی ارور PE در لباسشویی الجی و روش رفع آندلیل رخ دادن این خطا ایراد در سنسور تشخیص سطح آب(هیدروستات)ویا برد الکترونیک و سیم کشی میباشد)ابتدا آب دستگاه را قطع کنید و در صورت دانش و مهارت کافی موارد گفته شده را بررسی کنید در غیر این صورت با کارشناسان ما(02147639)تماس بگیرید
دلیل خطای LE در لباسشویی F4J6 الجیزیاد بودن حجم لباس داخل دستگاهحجم لباس داخل دستگاه را کم کنید
تاخوبرای سایر موارد میتوان گفت که مقاومت دو قطب تاخو با مرکز باید بین0≅15kΩباشد و در صورت دانش و مهارت کافی موارد گفته شده را بررسی کنید در غیر این صورت با کارشناسان ما(02147639)تماس بگیرید
روتور
استاتور
بردالکترونیک دستگاه و یا سیم کشی
علت خطای AE در لباسشویی J6 الجی و رفع آنعلت رخ دادن این خطا وجود نشتی در دستگاه میباشددستگاه را از برق بکشید و سپس تمامی مسیر آب را بررسی و نشتی رایدا و بر طرف کنید در صورت پیدا نکردن نشتی و یا ناتوانی در رفع آن با کارشناسان ما(02147639)تماس بگیرید.
معنی ارور DHE در لباسشویی J6 الجی و رفع آناین خطا در دستگاه های خشک کن صد دردصد رخ میدهد و علت آن ناتوانی دستگاه در خشک کردن میباشد.در این مورد باید  هیتر خشک کن وترموستات خشک کن و فن خشک کن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت پیدا نکردن مشکل با کارشناسان ما(02147639)تماس بگیرید.
دلیل رخ دادن این خطا وجود اتصال کوتاه در موتور دستگاه میباشددر زمان رخ دادن این ارور باید (استاتور و تاخو و بردالکترونیک و سیم کشی)دستگاه مورد بررسی قرار گیرد چون امری بسیار تخصصی است لطفا دستگاه را از برق بکشید و با کارشناسان ما (02147639)تماس بگیرید.
این خطا همان SENSOR ERROR میباشد که بیانگر خرابی سنسور و یا موتور دستگاه میباشد.بررسی و حل این خطا نیازمند دانش و مهارت بالایی است لطفا اقدامی برای حل آن نکرده و با کارشناسان ما(02147639)تماس بگیرید
این خطا نشان دهنده روشن بودن قفل کودک میباشد.برای رفع آن از دکمه های ترکیبی مشخص شده روی صفحه کلید استفاده کنید.

 

در این مقاله تقریبا تمامی خطاهای ماشین لباس شویی ال جی را برای شما شرح دادیم.

اما قابل به ذکر میباشد همواره پیشگیری بهترـآسانتر و کم هزینه تر از درمان میباشد در نتیجه درنگهداری از ماشین لباسشویی خود کوشا باشد و موارد زیر را رعایت کنید.

  • نصب درست دستگاه در مکانی که شیب آن کمتر از 10%بوده و از رطوبت بدور باشد.
  • توجه داشته باشید که وزنی که روی دستگاه نوشته شده میباشد برای لباس همراه با آب میباشد از ریختن حجم بالای لباس در داخل دستگاه خودداری کنید همچنین حجم پایین لباس نیز باعث میشود که تعادل دستگاه بهم بخورد.
  • سعی کنید که لباس های هم قواره را با یکدیگر بشوید زیرا عدم انجام این کار باعث ضربه به دستگاه کج شدن آبکش میشود.
  • از شستن پتو و تنپوش در داخل لباسشویی خوداری کنید و در صورت اجبار تنپوش و حوله را به تنهایی نشووید و یک لباس هم قواره آن را نیز با آن بشویید تا تعادل دستگاه حفظ شود.
  • در صورت مشاهده کار کردن نا متوازن دستگاه سریعا در صدد رفع آن باشید زیرا تاخیر در حل مشکل ,مشکل را دوچندان میکند.
  • در پایان لازم به ذکر میباشد که گروه خدماتی تعمیرگاه مرکزی با کادری مجرب و با تجربه 24 ساعت شبانه روز در کنار شما خواهد بود تا در صورت نیاز در خدمت رسانی برای شما با بهترین کفیت آماده دادن خدمات در سریعترین زمان ممکن باشد 

 

    02147639

پاسخگویی 24 ساعته

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *