راهنمای عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی

راهنمای عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی

همیشه هنگامی که در کولر گازی اینورتر ال جی مشکلی یا خطایی صورت می گیرد نیاز می باشد که به نوبت تمامی اجزای مورد نظر را مورد بررسی قرار دهید و در صورتی که به این نتیجه رسیدید که برد باید تعویض شود بهتر است دست نگه دارید

اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید:

 1. قطع کردن ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
 2. جدا کردن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ
 3. ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ
 4. ﺳﭙﺲ وصلﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ برای بار دوم
 5. سپس نیاز می باشد تا ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ وصل نمایید و دستگاه را روشن نمایید.

در صورتی که دستگاه دوباره همان ارور یا خطا را داشت بهتر است به تعویض برد اقدام نمایید.

ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ برای عیب یابی کولرگازی اینورتر ال جی

راهنمای عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی

 

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﺎ

این نشانگر در صفحه نمایش کولر زمانی دیده می شود که در کارکرد کولر گازی شما خطا و یا ایرادی باشد. هنگامی که در کولر گازی شما 2 خطا به صورت همزمان کولر گازی شما را فرا گرفت در این صورت ابتدا خطایی نشان داده می شود که خطرناک تر و حادتر می باشد سپس خطای دوم نمایش داده می شود.

هنگامی که خطای گزارش شده در کولر گازی شما رفع گردد در کولر گازی چراغ LED چشمک می زند. بعد از اینکه مشکل شما حل شد نیاز می باشد تا برق را قطع کنید و دوباره آن را روشن نمایید.

 

 • هنگامی که در کولر گازی کد خطای 1 نمایش داده می شود یعنی: ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ/ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ کولر گازی دچار مشکل شده است. نشانه خطا بدین صورت می باشد که LED سبز یک بار چشمک می زند.
 • هنگامی که در کولر گازی کد خطای 2 نمایش داده می شود یعنی: ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ کولر گازی دچار مشکل شده است. نشانه خطا بدین صورت می باشد که LED سبز 2 بار چشمک می زند.
 • هنگامی که در کولر گازی کد خطای 5 نمایش داده می شود یعنی کولر گازی دچار مشکل شده است. نشانه خطا بدین صورت می باشد که LED سبز 5 بار چشمک می زند.
 • هنگامی که در کولر گازی کد خطای 6 نمایش داده می شود یعنی: ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ کولر گازی دچار مشکل شده است. نشانه خطا بدین صورت می باشد که LED سبز 6 بار چشمک می زند.
 • هنگامی که در کولر گازی کد خطای 9 نمایش داده می شود یعنی: EEPROM ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ کولر گازی دچار مشکل شده است. نشانه خطا بدین صورت می باشد که LED سبز 9 بار چشمک می زند.
 • هنگامی که در کولر گازی کد خطای 10 نمایش داده می شود یعنی: ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺩﺍخلی کولر گازی دچار مشکل شده است. نشانه خطا بدین صورت می باشد که LED قرمز 1 بار چشمک می زند.
 • هنگامی که در کولر گازی کد خطای 12 نمایش داده می شود یعنی: ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲکولر گازی دچار مشکل شده است. نشانه خطا بدین صورت می باشد که LED قرمز 1 بار و LED سبز 2 بار چشمک می زند.

به نکته زیر توجه داشته باشید!

راهنمای عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی

 • چراغ power یکان
 • چراغ plasma دهگان

 

 ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎه های ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮآنها به صورت ﺳﻮﻥ ﺳﮕﻤﻨﺖ می باشد این علائم ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﺩﻱ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

در کولر های گازی SB/SC chassis(art cool) دکمه ی power به معنای LED1 می باشد و دکمه ی plasma به معنی LED2 می باشد. در کولر های گازی SB/SC chassis(Libero) دکمه ی cooling به معنای LED1 می باشد و دکمه ی plasma به معنی LED2 می باشد.

بهتر است به این موضوع نیز دقت داشته باشید، در صورتیکه در امر تعمیرات کولر گازی تجربه و مهارت خاصی ندارید بهتر است این موضوع را به متخصصان تعمیراتی و سرویس کولر گازی بسپارید تا آنها در کمترین زمان ممکن خطاها و ایراد های کولر گازی شما را به راحتی رفع کرده و کولر گازی سالم را به شما تحویل دهند.

جدول راهنمای عیب یابی

نشانه خطاتوضیحاتکد خطا
واحد داخلی
LDE2(قرمز)LDE1(سبز)
 – ۱ بار ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ۱
 – ۲ بار ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ۲
 – ۵ بار ﺧﻄﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ۵
 – ۶ بار ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ۶
 – ۹ بار EEPROM   ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ۹
۱ باراﻳﺮﺍﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺩﺍخلی۱۰
۱ بار۲ بارﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ۱۲

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *