چگونه کولر گازی تراست را عیب یابی کنیم؟ (بررسی مدل های مختلف)

چگونه کولر گازی تراست را عیب یابی کنیم؟ (بررسی مدل های مختلف)

آیا با کدهای خطای که کولر گازی به شما نمایش می دهد آشنا هستید؟ دلیل نمایش این کد چیست و چگونه میتوان آن را برطرف کرد. بهتر است قبل از آنکه با تعمیرکاران کولر گازی تماس بگیرید، با این کد ها و معانی آنها آشنا شوید تا بتوانید به خوبی اطلاعات را برای تعمیرکاران شرح دهید.

بررسی مشکلات صفحه نمایش کولر گازی تراست

 

 • روشن شدن نشانگر اتوماتیک دستگاه به معنای آن است که تهویه مطبوع در حالت خودکار قرار دارد.
 • چراغ برفک زدایی در مدل های سردوگرم دیده میشود و زمانی روشن میشود که کولر گازی به طور خودکار در حال برفک زدایی دستگاه است.
 • چراغ درجه حرارت، هنگامی که دستگاه روشن باشد، بر روی آن  تنظیمات درجه حرارت ظاهر میشود.
 • چراغ عملکرد دستگاه پس از راه اندازی به حالت چشمک زن در می آید و در زمان شروع کار دستگاه همواره روشن است.
 • چراغ تایمر هنگامی که تایمر را فعال کنید، قابل مشاهده است.

 

چگونه کولر گازی تراست را عیب یابی کنیم؟ (بررسی مدل های مختلف)

عیب یابی مدل های TMSC-18H, TMSC – 12H, TMSC – 09H

جدول زیر برای مدل های از کولر گازی تراست بوده که تنها حالت سرمایش دارند:

ایراد دستگاهچراغ عملکردچراغ تایمر
سرعت فن داخلی از یک دقیقه بیشتر از کنترل خارج شده استچشمک زنخاموش
سنسور دمای داخلی با سنسور اپراتور چک شود.چشمک زنروشن
کمپرسور برای چهارمین بار بیش از حد از جریان مصرف میکندخاموشچشمک زن
کد خطای Program chipروشنچشمک زن
کد خطای برد دستگاهچشمک زنچشمک زن

مدل های کولر گازی تراست با حالت سرمایش – گرمایش

دلیل مشکل فنی دستگاهچراغ عملکردچراغ تایمرچراغ یخ زادیی (برفک)
سرعت فن داخلی کولر بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل بودهخاموشچشمک زنچشمک زن
سنسور دمای داخلی برای محیط اطراف را بررسی کنیدخاموشچشمک زنخاموش
کمپرسور برای چهارمین بار مصرف جریان بالای داشته استچشمک زنخاموشچشمک زن
ارور Program chipروشنچشمک زنخاموش
ارور برد دستگاهچشمک زنچشمک زنچشمک زن
سنسور اپراتور بررسی شودخاموشخاموشچشمک زن

ایرادات و نحوه نمایش آن در کولر گازی تراست مدل های TMSC-24H,TMSC-30H, TMSC-36H

جدول مدل های کولر گازی تراست که تنها حالت سرما دارند:

ایراد دستگاهچراغ عملکردچراغ تایمر
سرعت فن داخلی از یک دقیقه بیشتر از کنترل خارج شده استچشمک زنخاموش
سنسور دمای داخلی با سنسور اپراتور چک شود.چشمک زنروشن
کمپرسور برای چهارمین بار بیش از حد از جریان مصرف میکندخاموشچشمک زن
کد خطای Program chipروشنچشمک زن
کد خطای برد دستگاهچشمک زنچشمک زن

 

در مدل های که حالت سرد – گرم دارند

دلیل مشکل فنی دستگاهچراغ عملکردچراغ تایمرچراغ یخ زادیی (برفک)
سرعت فن داخلی کولر بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل بودهخاموشچشمک زنچشمک زن
سنسور دمای داخلی برای محیط اطراف را بررسی کنیدخاموشچشمک زنخاموش
کمپرسور برای چهارمین بار مصرف جریان بالای داشته استچشمک زنخاموشچشمک زن
ارور Program chipروشنچشمک زنخاموش
ارور برد دستگاهچشمک زنچشمک زنچشمک زن
سنسور اپراتور بررسی شودخاموشخاموشچشمک زن

ایرادات مدل های TMS2E-18H, TMS3G-27C کولر گازی تراست

دلیل مشکل فنی دستگاهچراغ عملکردچراغ تایمرچراغ یخ زادیی (برفک)
سرعت فن داخلی کولر بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل بودهچشمک زنخاموشخاموش
سنسور دمای داخلی برای محیط اطراف را بررسی کنیدخاموشچشمک زنخاموش
کمپرسور برای چهارمین بار مصرف جریان بالای داشته استچشمک زنخاموشچشمک زن
ارور Program chipروشنروشنروشن
ارور برد دستگاهچشمک زنچشمک زنچشمک زن
سنسور اپراتور بررسی شودچشمک زنچشمک زنخاموش

 

بررسی ایرادات و دلایل آنها در مدل های TMSC – 24H, TMSC – 30H, TMSC – 36H

در جدول زیر مشکلات و ایرادهای که ممکن است برای این مدل های کولر گازی تراست رخ دهد را آورده ایم و راه حلی برای رفع آنها ارائه داده ایم تا با انجام آن مشکل برطرف گردد.

عیب به وجود آمدهدلیل آنراه حل
استارت نزدن دستگاهنرسیدن جریان برق به کولر گازیبه بررسی منبع تغذیه بپردازید
کلید جریان برق قطع شده استبرای تعویض دکمه پاور اقدام کنید.
جریان ورودی برق به نظر خراب شده استفیوزه ها باید تعویض گردند
ریموت کنترل کار نمی کند و باطریش ضعیف شده استبرای تعویض باتری ها اقدام کنید.
تایمر فعال نمیشود و به زمان روشن شده نرسیده استمیتوانید تایمر را غیر فعال کرده یا به تنظیم دوباره آن بپردازید
دستگاه در حد انتظار عملکرد گرمایش یا سرمایش را انجام نمیدهد.ممکن است در یا پنجره ای باز مانده باشدپنجره های باز مانده را ببندید.
گرد و غبار فیلتر دستگاه را مسدود کرده استبا تمیز کردن فیلتر مشکل را رفع کنید
آیا درجه حرارت به درستی تنظیم شده است؟میزان و تنظیمات درجه حرارت را بررسی کنید.
بخش ورودی و خروجی یونیت های داخلی یا خارجی بسته شده است.بخش های مذکور را تمیز کرده و دستگاه را ریست کنید.
زمان انتظار سه دقیقه ای کمپرسور برای استارت به اتمام نرسیده است.منتظر فعال شدن آن بمانید.

 

اعدادکدخطاایراد
1E1 E2 E3 E4تمامی سنسورهای دما باید بررسی شوند.
2E6شارژ گاز دستگاه چک شود، همچنین برد الکترونیکی یونیت خارجی
3E8آلودگی الکتروستاتیکی ایجاد شده است
4P4اپراتور بیش از اندازه گرم یا سرد است
5P5کندانسور گرمای بیش از حد دریافت میکند
6P9حالت برفک زدایی فعال است / ورزش باد سرد در حالت گرمایش جلوگیری شده

مدل TMFS کولر گازی تراست و محافظ خارجی

یونیت خارجی زمانی به صورت اتوماتیک فعال خواهد شد که محافظ یونیت بیرونی به آن سیگنال بدهد. با فعال شدن محافظ دستگاه خاموش شده و یونیت داخلی وظایف ایمنی و محافظت خود را آغاز خواهد کرد.

با برطرف کردن خطا و مشکلات به وجود آمده در بخش یونیت خارجی میتوان دستگاه را دوباره روشن نمود.

کد خطا ها و معانی آن

کد خطامعانی
P4فعال شدن محافظ اپراتور یونیت داخلی
P5محافظ حرارتی کندانسور یونیت خارجی
P9در این حالت از برفک زدن و شروع باد سرد در حالت گرمایش دستگاه محافظت میشود
E1باید سنسور دمای داخلی محیط بررسی شود
E2سنسور حرارتی اواپراتور بررسی شود
E3بخش سنسور حرارتی کندانسور بررسی شود
E6بخش محافظ یونیت خارجی باید طبق جدول زیر بررسی شود

 

میتوانید با بررسی چراغ های LED از مشکل یونیت خارجی با خبر شوید

در حالت معمولی LED ها باید خاموش باشند و روشن شدن آنها به معنای مشکلی در دستگاه است.

LED1LED2LED3محتوا
خاموشخاموشروشنوضعیت نرمال
روشنخاموشروشنترتیب فازهای ورودی مشکل دارد
خاموشروشنروشنجریان بیش از حد
روشنروشنروشنیکی از فازها قطع شده است

 

بررسی مشکلات کولر گازی تراست در مدل TMFS-48CT3

مدل های سرد

کد خطاعیب
E1 E2 E3 E4سنسور دما باید بررسی شود
E5یونیت داخلی و خارجی به یکدیگر مرتبط نیستند.
E10فشار مکش کمپرسور بررسی شود
E13فازهای ورودی به کمپرسور قطع شده اند
E14ترتیب فازهای کمپرسور رعایت نشده
P4دمای اواپراتور ممکن است بیش از حد بالا یا پایین باشد، بررسی کنید
P5دمای کندانسور یونیت خارجی ممکن است بیش از حد بالا یا پایین باشد، بررسی کنید
P7دمای خروجی (Discharge) بالا است
P9جلوگیری از برفک زدن فعال است
P10فشار Discharge زیاد است
P11فشار مکش (Suction) بسیار پایین است
P12کمپرسور بیش از اندازه برق مصرف می کند
HSفعال بودن حالت برفک زادیی

بررسی خطا ها و مشکلات مدل TMFS-60H کولر گازی تراست

در این حالت LED ها به حالت روشن، خاموش یا چشمک زن مشاهده خواهند شد. در حالت طبیعی چراغ ها باید خاموش باشند و در صورت چشمک زدن خبر از نوعی خطا است که در جدول زیر آورده ایم:

معنیLED1LED2LED3کد خطا
فاز های ورودی به ترتیب درستی نیستندچشمک زنخاموشخاموشE04
فازها قطع شده اندچشمک زنخاموشخاموشE04
میزان فشار پایین و بالای آن بررسی شودچشمک زنخاموشخاموشE04
کمپرسور بیش از اندازه برق مصرف میکندخاموشخاموشچشمک زنE04
سنسور دمای لوله برگشت کمپرسور قطع شده استخاموشچشمک زنچشمک زنE04
سنسور دمای یونیت خارجی قطع شدهخاموشچشمک زنخاموشE04
کندانسور دمای بالای داردچشمک زنچشمک زنچشمک زنE04

 

وضعیتمعنیکد
محافظتکمپرسور overload  کرده استP02
محافظتاواپراتور یونیت داخلی دمای بسیار پایینی داردP03
ایرادسنسور های دما را بررسی کنیدE01
ایرادکمپرسور بیش از حد متوسط جریان را مصرف میکندE02
ایرادکمپرسور در زمان وصل شدن برقE03
ایرادوضعیت محافظت از یونیت خارجیE04

ایرادات مدل TCFS-96H کولر گازی تراست

اگر هر یک از موارد زیر دیده شد، به سرعت دستگاه را از جریان برق قطع و آن را خاموش کنید.

کد خطاعیب فنی
E0ترتیب فازهای ورودی اشتباه یا دچار مشکل شده است
E1فاز برق ورودی قطع است
E2فشار کمپرسور بیش از حد بالا است
E3نوسانات ولتاژ در جریان برق اصلی وجود دارد
E4پایین بودن فشار گاز
E5سنسورهای دمای داخلی محیط را بررسی کنید
E6سنسورهای دمای یونیت خارجی را بررسی کنید
E8دمای کمپرسور از حالت عادی افزایش پیدا کرده است

 

عیبحالت چراغ های نمایشگردلیل وقوع آن
کار نکردن دستگاهصفحه نمایش روشن نمیشودنرسیدن برق به کولر گازی
قطع بودن کلید برق ورودی
ذوب شدن فیوز
نمایش خطای E3برق ورودی ولتاژ غیر عادی دارد
خطای E2 جریان کمپرسور و سنسورهای فشار را بررسی کنید
برخی از قسمت های الکتریکی دچار Overload شده اند
ترانسفورمر دستگاه دچار نقص فنی شده است یا مشکل از برد اصلی است
چرا Wait روشن شده استکار نکردن دکمه ها. سیم های برق ورودی را بررسی کنید
خطای E1کنترل فاز دستگاه را آنالیز کنید
خطای E4فیلتر یونیت داخلی کنترل شود. گاز R22 دستگاه را نیز تست کرده و امکان دارد سنسور فشار پایین باشد

عیب یابی و مشکلات مدل های TGS-12H, TGS-18, TGS30 –T3C,TGFS-45CT3 کولرگازی تراست

چگونه کولر گازی تراست را عیب یابی کنیم؟ (بررسی مدل های مختلف)

 

اگر سیستم تهویه مطبوع شروع به کار نکند، ممکن است یکی از چهار مشکل زیر رخ داده باشد که برای هر کدام دلیل وجود دارد:

قطعی یا سوختگی فیوز برق اصلی

 • فیوز وصل اما به سرعت قطع میشود
 • فیوز پس از اتصال پس از گذشت زمانی قطع میشود

 

هنگام نصب دستگاه به برق بوق اتصال شنیده  و واکنشی مشاهده نمی شود.

 • به دستگاه برق نمی رسد
 • فیش برق و مسیر ارتباطی آن به درستی راه اندازی نشده است
 • سوختن فیوز برد الکترونیکی
 • ترانسفورمر ارتباط صحیحی ندارد یا ارتباط آن قطع شده است
 • شکستگی و خرابی ریموت کنترل

 

ریموت کنترل سیگنال ارسال نمی کند

 • باتری ها ضعیف هستند
 • وجود نقص فنی
 • گیرنده سیگنال پوینت به طور صحیح عمل نمی کند

 

کم بودن ولتاژ برق

در مدل های سرما – گرما کولر گازی تراست پوینت خارجی و کمپرسور کار خود را آغاز نمی کنند:

 •         کنترلر شکسته یا دچار نقص شده است
 •         از ارتباط الکتریکی دستگاه مطمئن شوید
 •         درجه حرارت به درستی تنظیم نشده است

اگر عملکرد سرمایی- گرمایی ضعیف است میتواند از موارد زیر باشد:

1- درجه حرارت به درستی تنظیم نشده است

2- در جریان سرده کننده نقص وجود دارد

 • ممکن است گاز دستگاه کم باشد
 • فشار کمپرسور را بررسی کنید
 • شیر چهار طرفه دچار  ایراد شده است
 • لوله مویی دچار انسداد شده باشد
 • لوله اواپراتور انسداد و گرفتگی دارد

 

3- ایراد میتواند از عایق کاری حرارتی لوله های ما بین یونیت داخلی و خارجی باشد

4- گردش هوا برای دستگاه کافی نیست

 •         بر روی کندانسور گرد و غبار جمع شده است
 •         فیلتر یونیت داخلی را تمیز کنید
 •         آیا سرعت فن را بر روی Low تنظیم کرده اید؟ این مورد ممکن است به خازن فن آسیب زده باشد
 •         سرعت فن کم شده است. در این حالت به موتور فن آسیب رسیده است.
 •         آیا یونیت را در محل مناسبی نصب کرده اید؟

 

5- هوای بیرون بسیار گرم و دما بالا است، برای رفع این مشکل می توانید یونیت را در بخش سایه دار نصب کنید یا سایه بانی برای آن تهیه کنید.

6- قدرت هوا به دلیل باز و بسته شدن مداوم در کافی نیست. سعی کنید رفت و آمد و تعداد وسایل الکتریکی اتاق را کاهش دهید.

در حالتی که فن پس از تنظیمات شروع به کار نکند:

 • موتور فن داخلی شکسته یا سوخته یا محافظ حرارتی دچار مشکلی شده است
 • در ارتباطات موتور فن و بخش های دیگر خطای صورت گرفته
 • خازن موتور فن دچار نقص شده است

در مدلهای که سرما و گرما تولید میکنند کمپرسور و فن خارجی به کار نمی افتند:

 • موتور فن خارجی دچار نقص شده است
 • در ارتباطات موتور فن و بخش های دیگر خطای صورت گرفته
 • خازن موتور فن دچار نقص شده است

در مدل های سرما – گرما کمپرسور کار نمی کند امّا فن خارجی فعال میشود:

 • ایراد کمپرسور
 • ایراد خازن های کمپرسور
 • نوسانات ولتاژ بسیار بالا و پایین
 • محافظ کمپرسور دچار مشکل شده است
 • امکان برقراری ارتباط نیست

داغ شدن بیش از اندازه کمپرسور و فعال شدن عمل محافظ ممکن است به دلایل زیر باشد:

 • سرد کننده یا بسیار زیاد است یا بسیار کم. در این حالت گاز دستگاه را بررسی کنید.
 • لوله مویی گرفته است و دما بالا رفته.
 • با خراب شدن سوپاپ دیس شارژ کمپرسور به درستی فعالیت خود را انجام نمیدهد.
 • محافظ کمپرسور نقص پیدا کرده است.

اگر پره افقی یونیت داخلی به گردش در نمی آید:

 • موتور Swing را بررسی کنید.
 • در ارتباطات الکتریکی خطا رخ داده است.
 • برد یونیت داخلی را بررسی کنید، ممکن است رله روی برد خراب شده باشد.

وجود نشت آب به دلیل عوامل زیر است:

 • لوله خروجی شکسته یا گرفته است.
 • عایق کاری لوله سرد کننده درست انجام نشده است.

لرزش و صدای غیر عادی دستگاه از مسائل زیر نشات می گیرد:

 • فن داخلی به بخش های دیگر برخورد می کند.
 • شیء درون یونیت داخلی افتاده است.
 • لرزش بیش از حد کمپرسور
 • لوله های یونیت داخلی به هم برخورد می کنند.
 • یونیت داخلی با Plate برخورد می کند.
 • صدا ها از درون کمپرسور می آیند.
 • صداها ممکن است به شیر چهار طرفه در حالت گرمایی دستگاه مرتبط باشند.

مشکلات مدل TGS-18H کولر گازی تراست:

کد های خطا و دلیل وقوع آن:

 

 • F1: سنسور داخلی محیط را بررسی کنید.
 • F2: سنسور لوله اواپراتور را بررسی کنید.
 • H1: حالت برفک زدایی خارجی

ایرادات مدل TGFS-45CT3 کولر گازی تراست

کد های خطا و معانی آنها:

 

 • E1:  محافظت از وقوع فشار بالا در کمپرسور
 • E2: محافظت از حالت یخ زدگی اواپراتور
 • E3: کمپرسور فشار پایینی دارد و دستگاه با اعلام آن از سیستم محافظت میکند.
 • E4: دمای بالای گاز خروجی از کمپرسور در حالت محافظت است.
 • E5: از نوسانات برق و ولتاژ پایین محافظت میشود

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *